Uczennica ma dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie małej i dużej motoryki, potrafi skoordynować ruchy swojego ciała. Posiada nawyki pozwalające na dalszy rozwój fizyczny: dba o zdrowie i higienę, dobrze się odżywia, kładzie się spać o właściwej porze i wcześnie wstaje z łóżka. Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, zna zasady gier sportowych, potrafi grać w zespole. Potrafi zorganizować sobie czas wolny. Chętnie uczestniczy w wycieczkach pieszych i rowerowych, chodzi po górach, lasach, dobrze biega i pływa, jest wytrzymała.

Dobrze i chętnie czyta. Rozumie czytany tekst i zna wybraną literaturę, w tym teksty Pisma Świętego. Często sięga po Ewangelię. Poprawnie się wypowiada, buduje logiczne zdania i potrafi argumentować. Jest komunikatywna, myśli racjonalnie i potrafi wyciągać wnioski z własnych obserwacji i doświadczeń. Pisze ładnie i starannie, zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii. Potrafi porozumiewać się w języku angielskim. Zna różne dziedziny sztuki. Potrafi wymienić znanych malarzy, rzeźbiarzy, architektów i muzyków oraz ich dzieła. Zna podstawowe fakty z historii Polski i świata. Umie czytać mapę, zna nazwy i lokalizację wszystkich kontynentów i oceanów oraz najważniejszych państw, miast, rzek, mórz, gór i jezior. Zna nazwy i rodzaje pospolitych, rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz środowiska, w jakich żyją. Zna podstawowe zasady krajoznawstwa, potrafi zaplanować wycieczkę krajoznawczą w rejonie Dolnego Śląska. Potrafi wykonywać działania na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna zapis liczb rzymskich. Potrafi rozwiązywać zadania matematyczne. Potrafi posługiwać się narzędziami.

Jest odpowiedzialna, panuje nad emocjami. Potrafi podejmować decyzje i przyjmuje ich konsekwencje. Dba o porządek. Potrafi skoncentrować się na jakimś problemie. Dobrze pracuje w zespole. Jest posłuszna i potrafi czerpać z tego radość. Zawsze mówi prawdę. Jest wytrwała i systematyczna. Kończy rozpoczętą pracę. Potrafi rezygnować z przyjemności oraz pościć. Działa według planu i nie oczekuje natychmiastowych efektów. Ma jasne zasady według których żyje. Jest zdolna do poświęcenia się dla innych.

Zachowuje do siebie dystans i ma poczucie humoru. Jest świadoma swoich uczuć, potrafi je właściwie przeżywać, ale im nie ulega. Potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i cudzych, a także przeżywać porażki, nie popadając w nadmierny smutek. Jest wrażliwa i delikatna, a jednocześnie stała i niezłomna. Nie krzywdzi innych, ale potrafi ich upomnieć. Jest lojalna i wierna. Zawsze można jej zaufać.