• Wszystkie nasze uczennice lubią swoją szkołę,

 • Radosne, serdeczne i profesjonalne nauczycielki,

 • Kształcenie na wysokim poziomie  -  indywidualizacja wymagań,

 • Dobrze zorganizowany czas i rozwijające zajęcia pozalekcyjne,

 • Wyjścia na wartościowe, sprawdzone wcześniej, imprezy kulturalne,

 • Rodzinna, przyjazna atmosfera,

 • Mundurki - brak rywalizacji o ubiór,

 • Nowe, trwałe przyjaźnie,

 • Pyszne, zdrowe obiady,

 • Szkoła w zielonej, czystej okolicy,

 • Spokojni o bezpieczeństwo i opiekę rodzice,

 • Możliwość doskonalenia dla rodziców ( wykłady, warsztaty, spotkania z opiekunem).