KadraSukces w dzisiejszym świecie zależy w dużym stopniu od umiejętności połączenia pracy indywidualnej z pracą całego zespołu. W naszej szkole bardzo ważna jest umiejętność współpracy. Praca zespołowa z innymi nauczycielami nie oznacza jednak rezygnacji z własnego, osobistego stylu, a często stanowi wielką pomoc w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

Każdy nauczyciel jest wychowawcą, świadomym, że nauczanie jego przedmiotu jest środkiem służącym do tego, żeby uczniowie przyswajali wiedzę i rozwijali w najwyższym stopniu swoje zdolności, ale też wprawiali się w praktykowaniu cnót. Zasadnicza praca nauczycielek w naszej szkole polega na współpracy z rodzicami oraz na zachęcaniu każdej uczennicy do nauki, pomocy w jej dojrzewaniu jako osoby i w osiąganiu zdolności do samodzielnego, odpowiedzialnego działania. Cechy, które wyróżniają nasze nauczycielki to wysokie kompetencje zawodowe, zaangażowanie, umiłowanie zawodu, ciągłe doskonalenie i praca nad sobą, a także dojrzałość osobista i równowaga emocjonalna - tak niezbędne u kogoś, kto ma za zadanie kierować innymi. Nasze nauczycielki troszczą się też o drobne szczegóły i delikatność w obcowaniu z ludźmi, o codzienny uśmiech, a także odpowiedni sposób ubierania się i wysławiania, które potwierdzają ich profesjonalizm, a także budują wzajemne zaufanie, niezbędne do wytworzenia autentycznego, osobistego dialogu z uczennicami i ich rodzicami.

 

Staramy się, aby w naszej szkole edukacja odbywała się w klimacie szacunku dla każdej z uczennic, a także w klimacie radości, która zwykła towarzyszyć dobrze wykonywanej pracy i poszukiwaniu dobra. Nauczycielki starają się okazywać uczennicom maksimum zrozumienia, cierpliwości i serdeczności, co pomaga każdej z dziewcząt czuć się osobiście akceptowaną. Dzięki temu nauczycielki są nie tylko specjalistami w swojej dziedzinie - do których idzie się, prosząc o pomoc w przypadku jakiegoś problemu czy potrzeby - ale również kimś bliskim, kto przewiduje, zachęca i pomaga w wysiłku wkładanym w osiągnięcie zamierzonego osobistego celu, a także jest osobowym wzorem do naśladowania.

 

Naszym celem jest stworzenie oferty edukacyjnej wysokiej jakości: nakierowanej na kształtowanie ucznia jako osoby, całościowej i spójnej, opartej na indywidualnym podejściu nauczyciela do ucznia, poszanowaniu jego wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji człowieka i jego życia.