Uczennice Szkoły Podstawowej ZDRÓJ uczestniczą w różnych rodzajach zajęć dodatkowych, a ich oferta powiększa się z roku na rok. Pierwsze z nich to Kółko teatralne, podczas którego dziewczynki przygotowują krótkie przedstawienia teatralne, a także rozwijają zainteresowanie sztuką i teatrem. Doskonalą umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem i intonacją. Wcielanie się w różne role, przygotowanie stroju oraz dekoracji sprawia im ogromną radość, dlatego też efekty swojej pracy chętnie i z dumą prezentują przed swoimi koleżankami, rodzicami i nauczycielami w trakcie uroczystości szkolnych. Teatralna scena jest także doskonałym miejscem, gdzie dziewczynki mają okazję wzmacniać pewność siebie i współdziałanie w grupie.

 

Podczas Kółka matematycznego dziewczęta uczą się logicznego i krytycznego myślenia, rozwiązywania zadań metodami nieschematycznymi, przedstawiania swoich rozwiązań. Poprzez wykorzystanie różnych gier matematycznych, zabaw i łamigłówek, uczennice uczą się też współpracy w grupie, pomocy innym, uzasadniania swoich argumentów. W ramach kółka dziewczynki przygotowują się również do konkursów matematycznych: Alfika i Kangura. Rozwiązują z pomocą nauczyciela zadania konkursowe z lat ubiegłych. Wszystkim przyświeca założenie, że najważniejszy jest nie wynik, ale włożony wysiłek i radość z pokonywania trudności.

 

Uczesniczenie w zajęciach szkolnego chóru, to również niezwykle interesujące dla uczennic doświadczenie. Poprzez właściwy dobór ćwiczeń dziewczęta doskonalą swą dykcję, głos i poczucie rytmu. Udział w regularnych próbach chóru, pomaga im pogłębiać swoje zainteresowania muzyczne, rozbudza ich wyobraźnię, kształtuje umiejętność pięknego śpiewu, a także, uwrażliwia na piękno muzyki. Uczennice Szkoły Podstawowej ZDRÓJ chętnie ćwiczą, aby móc z pełnym zaangażowaniem prezentować swoje umiejętności podczas licznych występów.