Podstawą kształcenia w naszej szkole jest edukacja spersonalizowana, która zmierza do tego, żeby każda uczennica osiągnęła najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności, kształtowała swój własny osąd i uzyskała dojrzałość oraz umiejętności konieczne do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny. 

 

Model edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej ZDRÓJ zakłada ścisłą współpracę nauczycieli i wychowawców z rodzicami w zakresie edukacji i wychowania uczennic. Nauka jest podstawowym narzędziem i materią kształtowania charakteru dziewcząt, ponieważ nie ma prawdziwego wychowania bez solidnej i wymagającej nauki. Korzystamy z bogatego doświadczenia, które mają w tym zakresie podobne placówki istniejące od ponad 50 lat w Europie. 

 

Odpowiednio ukształtowana wola jest ważnym czynnikiem w osiąganiu sukcesów edukacyjnych. Rodzice, jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy, są nie do zastąpienia w swojej roli kształtowania charakterów i woli u dzieci. Bez ich zaangażowania w wychowanie, efekty pracy nauczycieli byłyby skazane na porażkę. Tutoring rodzinny umożliwia porozumienie w tym zakresie i ułatwia stworzenie jednego frontu wychowawczego, realizowanego równolegle w domu i w szkole. Rodzice otrzymują też realną pomoc podczas wykładów i warsztatów, czego efektem jest polepszenie życia rodzinnego.

 

W szkole realizowany jest plan wychowawczy, przygotowany na każdy miesiąc roku szkolnego,  który sprowadza się nie tylko do wpajania określanych wartości, ale przede wszystkim do intensywnej pracy nad wyrobieniem konkretnych cnót (porządek, pracowitość, hojność, szczerość, męstwo, odpowiedzialność, itd.). Rodzice zachęcani są do tego, aby tą pracę kontynuować w domu, w odniesieniu zarówno do siebie, jak i do córki, co zapewnia spójność i większą skuteczność podejmowanych wysiłków.

 

Rodzice uczennic mają także swój niepowtarzalny udział w tworzeniu przyjaznego środowiska rodzin, którym zależy na dobrym wychowaniu swoich dzieci. Rodzice dzielą się nawzajem ze sobą pomysłami wychowawczymi w czasie warsztatów czy wspólnych spotkań w mniejszym lub większym gronie. Jeśli ktokolwiek ma jakiś kłopot, trudność, może zawsze liczyć na pełną życzliwości pomoc innych rodziców. Mając na uwadze troskę o każdą  naszą rodzinę, zachęcamy rodziców do udziału w kursach organizowanych przez Akademię Familijną (www.akademiafamilijna.pl).

 

Niezmiernie ważnym aspektem naszej szkoły jest wzmacnianie więzi uczennic z ojcami, w myśl zasady: „mocni ojcowie - mocne córki”. Powoli tradycją stają się uwielbiane przez dziewczęta wspólne wycieczki w góry i spływy kajakowe ojców z córkami.

 

W szkole ma także miejsce odkrywanie rodzicielskich talentów – podczas spotkań na lekcjach z ciekawymi ludźmi, na kiermaszu ozdób świątecznych, wspólnym kolędowaniu, przy inscenizacjach wierszy zorganizowanych przez rodziców – dzieciom…A przede wszystkim odkrywanie talentu do stawania się coraz lepszym rodzicem: mamą, tatą…

 

Rodzice są także niezastąpieni w promocji i trosce o aspekty ekonomiczne szkoły. To dzięki ich hojności i zaangażowaniu realizowane są kolejne plany inwestycyjne, umożliwiające dobre funkcjonowanie i rozwój placówki.